ازآجیل سفره عید

چند پسته لال مانده است
آنها که لب گشودند ؛ خورده شدند!!!...
آنها که لال مانده اند ؛ می شکنند!!!...
دندانساز راست می گفت:
پسته لال ؛سکوت دندان شکن است

 

زنده یاد حسین پناهی

/ 4 نظر / 24 بازدید
مسیح

درود افسانه ی عزیز خواهر خوب من ... چتری برایم بفرست من خیس دلتنگی های توام

مسیح

افسانه ی عزیز خواهر شایسته ام باور دارم که اگر شروع کنیم تمرین دموکراسی و احترام به حقوق همدیگر و یاد بگیریم که دموکراسی خواهی را با آموزش به فرزندانمان نهادینه کنیم بی شک مملکتمان آباد و آزاد خواهد شد ... عدالت و قانونمندی را باید خودمان هم یاد بگیریم نه فقط آنرا از حکومت بخواهیم در طول تاریخ همیشه حکومت های کشورمان فرد گرا بوده اند ظلم وستم رواج داشته است و این بازخورد رفتار تک تک جامعه ی ایرانیست ...

ye mosafer

in she'ar az agaye akbare eksire ke hata ketabesh ham be hamin name pesteye lal sokoote dandan shekan ast