غربت

من مسجدی کوچکم
در قریه ای گم
آنسان که سالقرنییکی عابد
بر جاده ام می گذرد
رکعتی شکسته میگزارد
و سپس تا کعبه اش میدود
...
آری اینگونه است که بر مناره ام
همیشه اذان می خشکد .

"
مچالهکنار خاطره - دکتر علیرضا عامری"

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
مشترک مورد نظر

سلام خانم یکه فلاح. دست مریزاد. انتخاب زیبایی داشته اید. از حضورتان و لطفی که فرموده اید ممنونم.