نقطه سرخط...

یادم می‌آید در دوران کودکی، که گویی آسمان به زمین نزدیک است، وقتی بزرگترها کتاب فارسی به دست می‌گرفتند و به ما املا می‌گفتند و ما املا می‌نوشتیم؛ جمله که تمام می‌شد خودشان به ما تقلب می‌رساندند که: نقطه سر خط!

خدا کند نقطه پایانی زندگی‌مان سرخط جدیدی داشته باشد...

/ 0 نظر / 9 بازدید