الهی...

الهی ،
دلت را میشکنم و باز از دلشکستگی ات به خودتپناه می آورم
مدام پیدایم میکنی و من سربه هواتر از قبل گم میشوم
خدایا!
من گمشده ی درگاهت هستم . نه توان ِ بازگشت دارم و نه روی آن
پروردگارا
خودت مرا بیاب
یاغیاث المستغثین
مرا دریاب

 

/ 1 نظر / 12 بازدید